Liên hệ

Tên

Email

Thông báo

Created by Templates Zoo

Quế Audio

Power - PSX6022C - Made in Germany

- Hiện tại cửa hàng đang có sản phẩm: Power - PSX6022C - Made in Germany
- Dưới đây là ảnh thật của sản phẩm. Mời quý khách tới cửa hàng xem thêm.
Mặt trước sản phẩm: Bell - Power PSX6022C
Mặt trước sản phẩm: Bell - Power PSX6022C
Mặt trên sản phẩm: Bell - Power PSX6022C
Mặt trên sản phẩm: Bell - Power PSX6022C
Mặt sau sản phẩm: Bell - Power PSX6022C
Mặt sau sản phẩm: Bell - Power PSX6022C
- Giá: Liên hệ
- Thông số kỹ thuật (Technical Specifications)

PSX6022C
Power Output (Stereo) 

Power Output (mono/bridge)
500+500W / 4 Ohm
300+300W / 8 Ohm
1000W / 8 Ohm

Power Bandwidth
Leistungsbandbreite
10Hz-30kHz / 8 Ohm

Frequency Response
(at 10V.rms)
10Hz-40kHz / 8 Ohm

Signal to Noise Ratio (SNR)
110dB

THD+N
<0,1%

Input Sensitivity
1,23V rms / +4dBu

Signal Indicator (L/R)
LED

Protect Indicator (L/R)
LED

Limit Indicator 
Cooling Control System
LED
Automatic / Fan

Size (Masse) WxHxD (BxHxT) 
482x88x430mm (2U)

Weight (Gewicht) kg
ca.18kg

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét