Liên hệ

Tên

Email

Thông báo

Created by Templates Zoo

Quế Audio

Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)

- Hiện tại cửa hàng đang có sản phẩm: Đầu CD Philips, model: CD-610 - Made in Belgium (Bỉ).
- Dưới đây là ảnh thật của sản phẩm.

Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)
Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)
Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)
Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)
Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)
Đầu CD Player - CD 610 - Made in Belgium (Bỉ)
- Giá: Liên hệ
- Tình trạng hiện tại: Đã bán (cập nhật ngày 23/09/2015)
- Thông số kỹ thuật:

2 nhận xét