Liên hệ

Tên

Email

Thông báo

Created by Templates Zoo

Quế Audio

Đầu CD + Amply Bang&Olufen (BEO) 4500 - Made in Denmark

- Hiện tại cửa hàng đang có sản phẩm: Đầu CD + Amply B&O Beomaster 4500 - Made in Denmark (Đan Mạch)
- Dưới đây là ảnh thật của sản phẩm. Mời quý khách quan tâm sản phẩm tới cửa hàng xem thêm.
Amply Beo 4500 - Made in Denmark
Amply Beo 4500 - Made in Denmark
Đầu CD Beo 4500 - Made in denmark
Đầu CD Beo 4500 - Made in denmark
- Giá bán: Liên hệ
- Thông số kỹ thuật: 
+ Sản xuất: 1988 - 1994

+ Đặc tính kỹ thuật đầu CD B&O 4500:
- Types:
5171 (1988 - Jan 1994)
AUS 5175 (1988 - Feb 1994)
GB 5172 (1988 - Feb 1993)
J 5174 (1988 - March 1992)
USA 5173 (1988 - May 1994)
- Power supply: (Nguồn)
5171: 220V
5172: 240V
5173: 120V
5174: 100V
5175: 240V
- Power consumption: 23 W
- Dimensions W x H x D: 42 x 7 x 24.5cm (rộng x cao x sâu)
Weight: 4.5 kg (Trọng lượng)

Link compatibility: Datalink

Frequency range: 3 - 20,000 Hz +/- 0.3 dB
Signal-to-noise ratio: > 100 dB / 110 dB A-weighted
Dynamic range: > 96 dB
Harmonic distortion incl. noise: < 0.0025% at 0 dB;
< 0.025 at -20 dB
Channel separation: > 101 dB
Channel difference: < 0.08 dB
Converter system: 16 bit, 4 x oversampling 176.4 kHz
Low pass filter: Digital + Bessel/elliptical analogue
Damping: > 20,000 Hx > 50 dB
Phase error between L and R 0 degree at 20 - 20,000 Hz
Output analogue: 1.3 V RMS at 0 dB
Output digital: For digital equipment

+ Đặc tính kỹ thuật B&O 4500 Amplifier:
BeoMaster 4500 Tuner/Amplifier Product Specifications

- Types:
AUS 2965 (1988 - June 1993)
EU 2961 (1988 - May 1994)
J 2964 (1988 - June 1993)
US 2963 (1988 - May 1994)
GB 2962 (1988 - Sept 1993)
Long-term max. output power IEC: 2 x 55 W / 8 ohms
- Harmonic distortion DIN/IEC: < 0.08 %
- Power output 20 - 20,000 Hz IHF: 2 x 20 W / 8 ohms
Total harmonic distortion IHF: < 0.1 % at 20 W 20 - 20000 Hz
Intermodulation: < 0.1 %

Bass control at 40 Hz: +/- 12 dB
Treble control at 12000 Hz: +/- 12 dB

Link compatibility: Master Control Link

FM range:
Type: 2961, 2962, 2963, 2965: 87.5 - 108.5 MHz
Type: 2964: 76 - 90 MHz

AM tuner section:
LW range Type: 2961, 2962: 150 - 350 KHz
MW range Type: 2961, 2962, 2963, 2964, 2965: 520 - 1610 KHz
Power supply 2961 220V
2962 240V
2963 120V
2964 100V
2965 240V
Power consumption: 10 - 135 W
Dimensions W x H x D: 62 x 7 x 25cm
Weight: 7 kg
Inbuilt RIAA amplifier: No

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét